News

11 Rajd Kobiet – Wiosna – 21 maja 2011

11  Rajd Kobiet – Wiosna – 21 maja 2011

DROGIE PANIE,

CZY JUŻ GOTOWE DO SPOTKANIA Z WIOSNĄ?

Zapraszamy w sobotę 21 maja 2011 na
11.Rajd Kobiet – Wiosna
~ wyruszamy na trasę Lidzbark – Koniewo – Kotowo – Napraty – Klejdyty – Kierwiny

„”a teraz maj dokoła maj wyświęca ogrody
i cały ja i cały ja zanurzony w jordanie pogody”

Bądźmy najpiękniejszymi Wiosnami! Niech zazieleni nam się w oczach i sercach. Lekko, radośnie, delikatnie, zwiewnie. Kapelusze, kwiaty, motyle…..

Rajd organizowany w ramach projektu „Marsz! przez cztery pory roku” współfinansuje Starostwo Lidzbarskie