Szkolenia – warsztaty

Lidzbarskie Forum Kobiet

Lidzbarskie Forum Kobiet
9 listopada 2013 Stowarzyszenie zorganizowało Lidzbarskie Forum Kobiet dla pań zainteresowanych działalnością stowarzyszeń. Forum było okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji a przede wszystkim do poznania zasad finansowania stowarzyszeń i fundacji, sposobów pozyskiwania środków z różnych…
continue reading