News

CHARYTATYWNIE-AKTYWNIE

Ogłoszenie 9. edycji Konkursu Grantowego „Charytatywnie- aktywnie”

W tym roku Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” obchodzi 10 –lecie swojego istnienia. Taki okrągły jubileusz to doskonała okazja do podsumowań, m.in. naszych działań charytatywnych. 

Stowarzyszenie powstało jesienią 2008 roku, a wiosną 2010 roku ogłosiło pierwszy konkurs grantowy „Charytatywnie – Aktywnie”.  Przez  osiem minionych lat, dzięki  darowiznom   uczestników  imprez Stowarzyszenia   pozyskujemy fundusze, które następnie  przekazujemy mniejszym, aktywnym grupom. 

Pieniądze zebrane na cele charytatywne zostały podarowane naszemu Stowarzyszeniu  przez uczestniczki naszych rajdów i zabaw oraz uczestników obojga płci, pozostałych akcji, m. in.: widzów naszych spektakli, słuchaczy koncertów, uczestników warsztatów tanecznych. Dziękujemy  wszystkim  za darowizny, które i tym razem wesprą aktywność  i ciekawe działania  grup działających w różnych sferach.

W ciągu ośmiu edycji konkursu grantowego „Charytatywnie –Aktywnie” 

obdarowałyśmy   44 grupy   i przekazałyśmy  na ich działania  łącznie 23 tysiące 800 złotych.

Konkurs skierowany jest do odbiorców naszego powiatu, do  różnorodnych grup, które działają na rzecz lokalnej społeczności rozwijając swoje pasje i zainteresowania. Aktywnych wciąż nie brakuje i to bardzo cieszy, że  w każdej edycji konkursu wciąż wpływają ciekawe wnioski od grup, które chcą działać i robić coś społecznie użytecznego dla innych. W poprzednich edycjach rozpiętość wiekowa obdarowanych przez Stowarzyszenie grup była od wieku przedszkolnego do seniorów. Kobiety ze Stowarzyszenia rozpiera duma, ogarnia radość, że oprócz spełniania naszych marzeń, pomagamy spełniać marzenia innym, aktywnym, pozytywnym ludziom.

Przed nami 9. Edycja Konkursu Grantowego „Charytatywnie – Aktywnie”. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu grantowego  zapraszamy tradycyjnie grupy formalne i nieformalne  z powiatu lidzbarskiego, które chcą twórczo realizować swoje zainteresowania, aktywnie i radośnie  spędzać czas lub szerzyć ideę wolontariatu.

Nie ma barier wiekowych, ani ograniczeń w zakresie działania. 

Zachęcamy zatem grupy przedszkolne, dzieci i młodzież szkolną, samorządy, koła naukowe,  grupy muzyczne i teatralne oraz sportowe do skorzystania 

z naszej oferty. Wystarczy mieć dobry pomysł, dobry cel, zapał, wspólną ideę i chęć do wspólnego działania (również na rzecz innych),  a  Stowarzyszenie wspomoże działania tych, których oferty okażą się najbardziej interesujące. 

W tym roku chcemy obdarować  pięć grup i na każdą przeznaczyć po 800 złotych.  Grupy ubiegające się o dofinansowanie powinny, po zapoznaniu się z regulaminem, wypełnić formularz,  który  należy dostarczyć do dnia 

18 maja 2018  r., na adres ul. Gdańska 21 w Lidzbarku Warmińskim (liczy się data wpływu). O decyzji komisji konkursowej  zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

Regulamin przyznawania środków oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.miejmarzenia.org.pl

Zapraszamy do udziału!

Stowarzyszenie Kobiet

”Miej Marzenia”