Event: „Charytatywnie-Aktywnie”- konkurs grantowy

Maj
05

Już po raz 10. Stowarzyszenie Kobiet Miej Marzenia ogłasza konkurs grantowy „Charytatywnie-Aktywnie”. Wiele osób czeka na to ogłoszenie, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe swoich inicjatyw.
Przez ten czas, dziesięciu lat, mieszkańcy naszego powiatu (grupy formalne
i nieformalne) wielokrotnie zostali obdarowani kwotami, które pomogły im realizować pomysły, plany i wszelkie aktywności.
W tym roku pragniemy obdarować 5 grup, kwotą 800 zł dla każdej. Zachęcamy więc do udziału w konkursie grupy i osoby, które mają świetne pomysły na realizację ciekawych zadań, aby złożyły wniosek do Stowarzyszenia Kobiet Miej Marzenia, do dnia 25. maja 2019 r., na adres Stowarzyszenia: ul. Gdańska 21, Lidzbark Warmiński (liczy się data wpływu wniosku)
O decyzji komisji konkursowej zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
Regulamin przyznawania środków oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. Nazwa i opis grupy

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Opis zadania, na które przeznaczone będą środki (należy podać przybliżoną liczbę uczestników, miejsce i termin realizacji)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Wyszczególnienie przewidywanych zakupów / usług.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Dane opiekuna/reprezentanta grupy:

imię, nazwisko………………………………………………………………………………………

nr.PESEL…………………………………….. tel. kontaktowy…………………………………

adres e-mail ………………………………………………………………………………………..

adres do korespondencji…………………………………………………………………………

 1. Numer konta bankowego, na które będą przekazane środki

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………. …………………………………….

data, miejscowość podpis opiekuna/reprezentanta

DECYZJA STOWARZYSZENIA

Komisja w składzie …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

przyznaje / nie przyznaje …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. …………………………….

data , miejscowość podpis przewodniczącego

 

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO

CHARYTATYWNIE – AKTYWNIE”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE KOBIET

MIEJ MARZENIA”

§ 1

Regulamin określa zasady przyznawania środków charytatywnych
w konkursie „CHARYTATYWNIE-AKTYWNIE” organizowanym przez Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia”

§ 2

Do końca pierwszego kwartału każdego roku Stowarzyszenie informuje
o kwocie środków przeznaczonych na konkurs w danym roku kalendarzowym.

§ 3

Konkurs jest adresowany do grup formalnych i nieformalnych działających na terenie powiatu Lidzbark Warmiński.

§ 4

Środki są przyznawane na aktywne działania grup dzieci, młodzieży, dorosłych.
W szczególności na:

 1. szerzenie idei aktywnego, zdrowego i radosnego stylu życia

 2. pogłębianie i realizacja zainteresowań

 3. wspieranie działalności twórczej

 4. promocję wolontariatu i pracy w grupie

 5. na nagrody za udział w konkursach i projektach organizowanych przez Stowarzyszenie

§ 5

Zasady przyznawania środków:

 1. o przyznanie środków mogą ubiegać się grupy dzieci, młodzieży, dorosłych (grupa minimum 3 osoby)

 2. w imieniu grupy występuje opiekun/reprezentant

 3. w przypadku grup dzieci i młodzieży pełnoletni opiekun/reprezentant

 4. opiekun/reprezentant wypełnia formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr1 do regulaminu, dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia www.miejmarzenia.org.pl