News

Festiwal Słowa „Brzechwa i Tuwim w Lidzbarku Warmińskim”

Projekt realizowany w okresie IV – XI 2009 miał na celu rozbudzenie i wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży poprzez różnorodne formy kontaktu z literaturą.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu było 59 osób zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności artystycznych, interpersonalnych i organizacyjnych w zakresie propagowania czytelnictwa. Utworzona została młodzieżowa grupa wolontariacka. Pośrednimi odbiorcami projektu było ponad 600 dzieci z przedszkoli, SOSW i szkół podstawowych oraz ich rodziny – mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego i Krekol.

Projekt obejmował następujące działania:

 • spotkania na start
 • wspólne wierszy czytanie w szkołach i przedszkolach przez wolontariuszy
 • konkurs czytelniczy w prasie i internecie
 • Niedzielne Bajania – trzy przedstawienia grupy teatralnej
 • prezentacja Niedzielnych Bajań w Olsztynie (Książnica Polska) i podczas Nocy Muzealnej w lidzbarskim zamku
 • konkurs recytatorski w kategoriach: indywidualnie, w duecie, panie nauczycielki, rodziny, zespoły
 • warsztaty plastyczne dla klas
 • konkurs plastyczny uwieńczony wystawą prac w lidzbarskim zamku
 • warsztaty animacji teatralnej
 • warsztaty umiejętności interpersonalnych grupy wolontariackiej
 • warsztaty dla kółek teatralnych
 • Koncert Galowy laureatów konkursu recytatorskiego
 • wyjazd laureatów konkursu recytatorskiego do Teatru Lalek w Olsztynie
 • przedstawienie Teatru Dramatycznego z Elbląga „Bajki Samograjki” w LDK-u
 • korowód ulicami Lidzbarka Warmińskiego
 • warsztaty śpiewu dla grupy teatralnej
 • przedstawienie dla dorosłych „Tuwim Jesiennie” (Lidzbark W. i Olsztyn)
 • wyjazd studyjny grupy wolontariackiej do Teatru muzycznego w Gdyni
 • wyjazd studyjny do Warszawy (Teatr Ateneum i Teatr Lalek Guliwer)

Powstała w trakcie realizacji projektu grupa teatralne działa do chwili obecnej pod nazwą „Teatr jak Marzenie” i przygotowuje dwa przedstawienia rocznie.

Powyższe działania z pewnością nie miałyby miejsca w takim wymiarze, gdyby nie wsparcie, pomoc i zaangażowanie rodziców, wychowawców klas oraz Przyjaciół Festiwalu Słowa, za co im niezmiernie dziękujemy.

Projekt „Festiwal Słowa Brzechwa & Tuwim” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

nr POKL.09.05.00-28-251/08

Tagged: , ,