W rytmie słów Gałczyńskiego – warsztaty bębniarskie