News

Godne Naśladowania

Drodzy Nam Wszyscy,

z radością i dumą pragnę podzielić się szczególną informacją.

Otóż Stowarzyszenie nasze zostało Laureatem IX edycji Konkursu GODNI NAŚLADOWANIA w kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim.

Konkurs jest organizowany przez Radę Organizacji Pozarządowych pod patronatem Marszałka naszego województwa i obejmuje 6 kategorii. W naszej kategorii zgłoszono 9 inicjatyw, z których 4 zostały wyróżnione, w tym lidzbarscy Joannici za wkład w ratowanie poszkodowanych w wypadkach poprzez realizację projektu „First Responder”. Nasze Stowarzyszenie, zgłaszając inicjatywę IDŹ TAM GDZIE SŁYCHAĆ ŚPIEW – NASZE STARANIA NA RZECZ ROZŚPIEWANIA zostało uhonorowane tytułem laureata „za pomysł, pasję, dążenie do celu, magię i radość działania”. Zdobywając tytuł zostałyśmy obdarzone dyplomem, statuetką oraz nagrodą rzeczową do wyboru – najprawdopodobniej zdecydujemy się na podest dla chóru, by każdy był widoczny.

Tam o nas wspominają :

TVP OLSZTYN  minuta 13:20

OLSZTYN24

WROTA WARMII I MAZUR

GAZETA OLSZTYŃSKA

GAZETA WYBORCZA

Wszystkim, którzy biorą udział w naszych staraniach na rzecz rozśpiewania, bardzo dziękuję.

A są to:

– uczestnicy warsztatów Kolędujmy póki czas , Oda do radości, Stary niedźwiedź mocno śpi

– aktorki Teatru Jak Marzenie

– członkowie Chóru Męskiego Rolika

– uczestniczki rajdów i Zabaw Karnawałowych

– zaproszeni goście koncertu Tylko ona jedna

– nasi widzowie powyższych akcji

– członkinie Stowarzyszenie – organizatorki warsztatów i koncertów, w szczególności zespół projektowy.

Wszystkim, którzy wspierają nas w naszych staraniach na rzecz rozśpiewania, również bardzo dziękuję.

A są to :

– Państwowa Szkoła Muzyczna w Lidzbarku Warmińskim

– Burmistrz Miasta Lidzbarka Warmińskiego

– Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

– Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński

– Lidzbarski Dom Kultury

– Stowarzyszenie Bezrobotnych Warmia

– Lidzbarskie Parafie: Podwyższenia Krzyża Świętego i Św.Andrzeja Boboli

– Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W imieniu Stowarzyszenia wszystkim, kto powyżej najserdeczniej dziękuję

Anna Puszcz