News

Konkurs plastyczny „Słowem malowane”

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci, Droga Młodzieży,

W bieżącym – 2015 – roku przypada 110. rocznica urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, księżycowego poety. Któż z nas nie zna wierszy srebrnego Konstantego, niosących piękne chwile zadumy czytającym, ale też wiele śmiechu i groteski. Jego utwory były niejednokrotnie aranżowane muzycznie. Tym razem niech Jego wiersze mają stosowną oprawę plastyczną – stąd też w roku mistrza Gałczyńskiego Oranżeria Kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież Powiatu Lidzbarskiego do konkursu plastycznego pod hasłem Słowem malowane.

Jest on częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Miej Marzenia.

CELE KONKURSU

Organizatorzy pragną:

 • promować twórczość K. I. Gałczyńskiego,

 • zachęcać uczestników do twórczego spędzania wolnego czasu,

 • inspirować do rozwijania posiadanych zdolności i umiejętności,

 • umożliwić dzieci i młodzieży wyrażenie ekspresji twórczej,

 • zaprezentować nagrodzone prace szerszej publiczności.

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

Słowem malowane

 1. Przedmiotem konkursu jest plastyczna interpretacja wybranych wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Młodszym uczestnikom oferujemy wykaz utworów poety do wyboru (w załączniku); starszym proponujemy wybór własny.
 2. Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży oraz podopiecznych szkół i placówek specjalnych
 3. Prace będą oceniane w pięciu kategoriach: przedszkola, klasy I-III, klasy IV-VI, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, podopieczni szkół i placówek specjalnych.

 4. Technika prac jest dowolna (jednak bez prac z materiałów sypkich, spożywczych i klejących). Format prac A3 – duży blok.

 5. Każdy uczestnik może przygotować po jednej pracy.

 6. Każda praca musi być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły / placówki, tytuł wiersza, imię i nazwisko opiekuna

 7. Prace wykonane z godnie z regulaminem należy dostarczyć w terminie do 15 października 2015 roku na adres:

Oranżeria Kultury

ul. Krasickiego 2

11-100 Lidzbark Warmiński

 1. Prace składane, zrolowane i przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 2. Nagrody funduje Stowarzyszenie Kobiet Miej Marzenia w ramach projektu Poro melancholijna – Oczu oczarowanie.
 3. Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w listopadzie 2015 roku w Oranżerii Kultury.

 4. O miejscu i dacie zakończenia konkursu organizatorzy poinformują autorów nagrodzonych

i wyróżnionych prac.

 1. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

REGULAMIN  DO  POBRANIA