News

„Poetyckie improwizacje” wyśpiewane na warsztatach.

„Poetyckie improwizacje” wyśpiewane na warsztatach.

Sobota i niedziela, 13-14 września 2014, były dla członków grupy wokalnej uczestniczącej w projekcie „Świat w obłokach” czasem mierzenia się z technikami śpiewu.

Jak ważne w śpiewaniu są swoboda, rozluźnienie (umysłu i dolnej szczęki), radość, wzajemne słuchanie się i szukanie współbrzmienia, dowiedzieli się uczestnicy warsztatów wokalnych prowadzonych przez Adelę Konop.

Nie brakło, oczywiście, ćwiczeń z prawidłowego oddychania, świadomego uruchamiania strun głosowych, artykulacji (choćby z korkiem w ustach), poszukiwania rezonansu, różnych barw i dynamiki głosu.

Godziny ćwiczeń mijały niepostrzeżenie, moc głosów wzrastała, tak jak chęć śpiewania i wiara we własne możliwości („chyba nawet sopranem mogłabym zaśpiewać”).

Profesjonalizm prowadzącej oraz ciepła i serdeczna atmosfera wszelkich prób i ćwiczeń sprawiły, że chęć powtórzenia warsztatów rośnie.