Przyjaciel Stowarzyszenia

Przyjacielem stowarzyszenia jest osoba lub instytucja, która  wspiera, merytorycznie i/lub finansowo, w sposób szczególny działalność stowarzyszenia.

Za sposób szczególny uznajemy:

  • akceptację misji stowarzyszenia przez przyszłego przyjaciela,
  • współorganizację i uczestnictwo  w  imprezach stowarzyszenia,
  • pomoc w działalności statutowej i organizacyjnej stowarzyszenia
  • życzliwość i przyjazne nastawienie

Tytuł  Przyjaciela przyznawany jest  raz w roku na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Kandydaturę zatwierdza Walne Zgromadzenie. Prezentacja i wręczenie tytułu następuje  na dorocznym spotkaniu w marcu następnego roku.

Przyznałyśmy dotąd siedem takich tytułów:

Przyjaciel Stowarzyszenie 2009

Przyjaciel Stowarzyszenie 2010

Przyjaciel Stowarzyszenie 2011

Przyjaciel Stowarzyszenie 2012