Śpiew

„Idź tam, gdzie słychać śpiew, tam dobre serca mają.

Źli ludzi, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.”

J.W.Goethe

 

Od samego początku istnienia Stowarzyszenia, istniało marzenie o wspólnym śpiewaniu. Potrzeba spotkań przy muzyce, kultywowania dawnego zwyczaju wspólnych śpiewów, chronienia przed zapomnieniem tradycyjnych pieśni i piosenek nie zawsze miała odpowiednią przestrzeń i warunki do realizacji, szczególnie w przypadku osób dorosłych, czynnych zawodowo. Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” podjęło próbę wprowadzania elementów wspólnego śpiewania do różnych swoich działań, kładąc nacisk niekoniecznie na profesjonalny śpiew, lecz właśnie na radość i poczucie wspólnoty z niego wynikające. Tak powstał projekt „Idź tam, gdzie słychać śpiew – nasze starania na rzecz rozśpiewania”, który ma obecnie swoją piątą edycję. Udział w projekcie biorą w większości osoby niezrzeszone w Stowarzyszeniu.

Idź tam, gdzie słychać śpiew – to akcja długoterminowa, skierowana do osób w różnym wieku, kultywująca tradycję wspólnego śpiewania. Projekt zakładał utworzenie grup, śpiewających piosenki na różne okazję, każdorazowo kolędy i pastorałki, okazjonalnie: pieśni patriotyczne, dziecięce, koncert karnawałowy. Czerpiemy z bogatego dorobku wielkich polskich artystów takich jak Marek Grechuta, Czesław Niemen, Sława Przybylska, Danuta Rinn czy Leszek Długosz. Wartym podkreślenia jest fakt, że ten amatorski chór tworzą dorośli, czynni zawodowo mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego, którzy nie mają muzycznego wykształcenia, a do udziału w inicjatywie zachęciła ich radość wspólnego śpiewania. Chórem kieruje profesjonalista, wykształcony muzyk – dyrygent i muzykoterapeuta, imponujący biegłością akompaniowania Paweł Rolikowski.

Nieplanowanym efektem projektu „Idź tam, gdzie słychać śpiew” było powstanie Chóru Męskiego Rolika, 8-osobowej grupy mężczyzn, którzy z własnej inicjatywy zaczęli się spotykać na dodatkowych próbach. Chór Męski Rolika przygotował programy, które zostały włączone w przedstawienia Teatru Jak Marzenie oraz zaprezentowane w trakcie innych przedsięwzięć (wystawa prac plastycznych „Kapelusze mają dusze”, koncerty „Tylko ona jedna”, 5 Urodziny Stowarzyszenia Kobiet „Miej Marzenia- „Jej portret”). Radość i energia płynąca z ich wspólnych śpiewów jest tak wielka i inspirująca, że można ich  śmiało nazwać najlepszymi ambasadorami projektu „Idź tam, gdzie słychać śpiew”.

Pięć lat naszego śpiewania zaowocowało  koncertami kolęd i pastorałek pt. „Kolędujmy póki czas” w lidzbarskich kościołach i koncertami okolicznościowymi w lidzbarskich centrach kultury: „Oda do radości”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”, koncert noworoczny „Bajo bongo”, „Tylko ona jedna – panowie paniom”, „On marzenia moje zgadł”, koncert urodzinowy „Jej portret” i nasze ostatnie przedsięwzięcie, koncert „Świat w obłokach”.

Inicjatywa kultywowania tradycji wspólnego śpiewania spotyka się z akceptacją i zainteresowaniem lokalnej społeczności, czego dowodem jest bardzo wysoka frekwencja podczas koncertów oraz rosnąca liczba osób chcących dołączyć do chóru.

Niewątpliwą wartością projektu jest przywracanie do życia dawnych pieśni, znajomość ich słów i linii melodycznych. Uczestnicy podnoszą swoje umiejętności wokalne, nabierają „muzycznej ogłady”. Koncerty poszerzają ofertę kulturalną miasta i powiatu. Poziom artystyczny występów rośnie, widzowie oczekują coraz lepszych wykonań i doceniają staranną oprawę koncertów, porównują je z występami profesjonalistów.

Działalność chóru promuje miasto i region.