News

Warsztaty opowiadaczy – „W kręgu opowieści – śmiac się i bać się”

Zapraszamy na warsztaty
„W kręgu opowieści – śmiac się i bac się”
3 – 4.grudnia2011
prowadzone przezinstruktorów Grupy Studnia O, Beatę Frankowską i Jarka Kaczmarka

Warsztaty przybliżą zapomnianą sztukę opowiadania, jej techniki, źródła i zastosowania.
Na warsztaty zapraszamy każdego, kto czuje, że słowo mówione i sztuka opowiadania są wartościową częścią bycia z innymi ludźmi.
Zapraszamy w szczególności:
nauczycieli, dla których posługiwanie się słowem jest bezcenną umiejętnością,
teatry amatorskie i ich instruktorów, którzy chcieliby wzbogacić swój warsztat aktorski,
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy poszukują nowych sposobów prezentacji własnych myśli i idei,
rodziców, babcie i dziadków, którzy pragną opowiadać bajki swoim pociechom.
Warsztaty będą trwały dwa dni, w sobotę i w niedzielę, 3-4 grudnia 2011.Rozpoczniemy jednak już w piątek o godz. 20:00 przedstawieniem opowieści w wykonaniu instruktorów prowadzących, a zakończymy wspólnie przygotowanym widowiskiem narracyjnym w niedzielę o godz. 16:00.

Projekt „W kręgu opowieści – śmiać się i bać się” jest współfinansowany przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego. Odpłatność uczestników wynosi 75 zł za całość.

Zgłoszenia i wpłaty u:
Katarzyny Pękalitel. 504-504-551
Janiny Tomaszewskiejtel. 501-071-622
Bardzo chciałybyśmy, żeby zajęcia odbyły się w pracowni teatralnej starego ratusza (obecnie Dom Środowisk Twórczych). Jeśli okaże się to organizacyjnie niemożliwe, uczestnicy warsztatów będą powiadomieni o zmianie miejsca.

W programie::

PIĄTEK,2. grudnia
godz. 20:00
Opowieści w wykonaniu instruktorów Studni O.

SOBOTA , 3. grudnia
godz. 10:00 – 14:00zajęcia warsztatowe
Rozgrzewka: praca z ciałem, oddechem, głosem, rytmem.
Ćwiczenia interaktywne, na uwagę i koncentrację.
Praca indywidualna uczestników nad mikrohistorią? strategie opowiadania: wybór, selekcja, natężenie, wyrazista puenta, perspektywa opowiadania, mowa zalezna/niezależna, różnicowanie głosów w opowieści, rytmizowanie mowy.

godz. 15:00 – 18:00 zajęcia warsztatowe
Funkcja przysłów, rytmizowanych fraz, refrenów, zaśpiewów.
Budowanie wyrazistych początków i końców opowieści.
Poetyka zagadki.

NIEDZIELA, 4. grudnia
godz. 10:00 – 13:00zajęcia warsztatowe
Pracanad strukturą opowieści.
Praca z wyobraźnią.
Ćwiczenia związane ze spójnością narracyjną.
Interaktywność opowieści.

godz. 14:00 – 16:00próba generalna

godz. 16:00 – 17:00opowieści w wykonaniu uczestników warsztatów

Prowadzący zastrzegają sobie możliwość zmiany kolejności zajęć.
Studnia O o warsztatach:

„Program warsztatu będzie obejmował poszukiwanie źródeł historii, które chce się opowiadać ? odnalezienie własnej historii, w której dobrze się czujemy, to nie lada sztuka!
Przedmiotem warsztatu będzie kształtowanie dramaturgii opowieści, konstruowanie napięcia, rytmizowanie opowiadania, wykorzystywanie barwy, natężenia, również tempa, intensywności mówienia. Popracujemy z głosem i z ciałem – podstawowym instrumentarium każdego opowiadacza
Będziemy ćwiczyli pamięć ustną, wizualizując obrazy, rozpoznając w doświadczeniu różnice między tekstem pisanym a żywą opowieścią.
Skupimy się również na interaktywności sztuki opowiadania, budowaniu kontaktu ze słuchaczami.
Teksty, z którymi będziemy pracować, odnoszą się do dwóch tematów warsztatu: śmiechu i strachu. Wśród nich znajda się opowiastki o mądrym głupcu Hodży Nassreddinie, opowieści o wampirach i duchach”